شوهران نمونه سال...

 شوهران نمونه سال...
 
سال گذشته
 
مقام اول از بلژیک
 
 
 
مقام دوم از  آمریکا
 
مقام سوم از انگلستان
 
 
Amoo Amir
و اما امسال
مقام سوم از ترکیه
 
مقام دوم از صربستان
 
و مقام اول به خاطر حرکت فوق العاده رمانیک  به کشور ایرلند اختصاص یافت
 
 
 
/ 0 نظر / 13 بازدید